maklumat iPhone

maklumat iPhone

Pengguna juga sebenarnya berhak untuk membuat pilihan. Mereka sebenarnya perlu mendapatkan maklumat secara langsung mengenai keluaran dan perkhidmatan yang dikehendaki.Pengguna perlu diberikan penerangan secara terperinci agar mereka dapat membuat keputusan dengan bijak. Sikap segelintir peniaga yang tidak menunjukkan maklumat yang sebenar atau tidak lengkap boleh menyebabkan pengguna tidak dapat membuat pilihan yang tepat.

Selain itu,mereka juga perlu diberikan jaminan tentang keluaran dan perkhidmatan yang dikehendaki. Jaminan ini mestilah memuaskan dengan harga yang berpatutuan.Mereka boleh memilih dan membandingkan barang atau perkhidmatan yang mereka kehendaki berdasarkan tahap kemampuan mereka.Hak ini mestilah digunakan dengan sebaiknya agar mereka tidak berada dalam keadaan yang merugikan.

Advertisements